Koranbränning är rasism

Detta inlägg kommer med högsta sannolikhet att uppröra många på den politiska skalan i synnerhet dem till höger. Det är ett filosofiskt inlägg av moral och etisk och juridisk karaktär. Det är inte en talan för en viss religion. Det står uppenbarligen klart att bränna Koranen är rasistiskt. Den som bränner en Koran gör det … Fortsätt läsa Koranbränning är rasism

Grisen i säcken

Vet väljare egentligen vad de får när de röstar? Sannolikt inte så väl. Ett spöke utgörs av de parlamentariska lägena som gällt de senaste valperioderna med flera mindre partier och betydande uppgörelser om regeringsmakten. Det andra spöket är att lögnen som politiskt verktyg har etablerats. Lögnverktyget har använts flitigt. det kan inte förnekas. Vi ytterst … Fortsätt läsa Grisen i säcken

Risk för Sverige

Detta inlägg är en uppräkning av riskfaktorer för Sverige med ett resonemang och frågeställningar av något filosofisk karaktär. Sverige befinner sig i ett mycket riskfyllt läge med flera överhängande riskmoment. En situation vi inte befunnit oss i sedan andra världskriget. En betydande risk är Rysslands krigsbrott och ockupation av Ukraina. Som en följd av bland … Fortsätt läsa Risk för Sverige

Vilka söker sig till partier?

Vilka söker sig till partier och vad attraherar olika politiska partier? Detta är en något filosofisk betraktelse med trolighet, sannolikhet och sanning som aspekt. Många är sannolikt okunniga eller ointresserade av politiska partiers ideologier. Den så kallade ”sakpolitiken” röner i rangordning mycket högt intresse. Det finns till och med dem som använder ”sakpolitiken” som avledande … Fortsätt läsa Vilka söker sig till partier?

Är vetenskapssamhället på fallrepet?

Ibland får jag för mig att vetenskap och vetenskapsteori för folk i allmänhet är lika ointressant som kulturpolitik. Det är i vetenskapen som sanningen skall leva och råda. Är vetenskapssamhället på fallrepet? Något här och där tyder på det. Kanske det är så att de allra flesta tror att vetenskapsvärlden klarar sig själv helt ohotat. … Fortsätt läsa Är vetenskapssamhället på fallrepet?

Liemannen lurad två gånger av mig

Detta är berättelsen om hur jag har lurat liemannen två gånger. Första gången var 1994 när jag totalhavererade en ny bil i en älgkollision. Andra gången inträffade i november 2017 när jag genomgick en hjärtoperation. En annan lieman heter Vladimir Putin. Med indignation och bestörtning tänker jag på hur andra människor drabbas i dessa tider. … Fortsätt läsa Liemannen lurad två gånger av mig

Upptäcktsfärd i sovjetunionen 1990

I juni 1990 före Sovjetunionens upplösning (den 31 december 1991) gjorde jag en resa till Sovjetunionen. Jag ville i huvudsak se hur industrin såg ut och hur det var att resa runt där. Jag var inte journalist eller politiker utan helt enkelt upptäcktsresande. Först med flyg till Sankt Petersburg och sedan chaufför och bil till … Fortsätt läsa Upptäcktsfärd i sovjetunionen 1990

MC-gänget höll ordning

Bland mörka inlägg om politik och skrämmande åsikter vill jag berätta en annorlunda historia. Det är en autentisk berättelse från min verksamhet som konfliktmedlare. Jag fick ett medlingsuppdrag från en ekonomisk förening i ett industriområde i en mindre norrländsk stad. Staden utelämnar jag. En av företagarna hade för avsikt att hyra ut en byggnad till … Fortsätt läsa MC-gänget höll ordning

Sanningen synnerligen svårfångad

Sanningen synnerligen så svårfångad. Ofta får osanning framsteg framför sanning. Donald Trump blev profet för fejknyheter och osanning. Fakta är det som är sant. För att kunna ta emot fakta som egentligen kan kallas kunskap behöver det finnas tro på det. Man litar på det man tror på. Tro är förfaktahållande. Påståendet att man tror … Fortsätt läsa Sanningen synnerligen svårfångad