En konfliktmedlares erfarenheter

Detta är några reflexioner och erfarenheter från en konfliktmedlares arbete bland annat i Sveriges största konsumentorganisation och från egen medlarerfarenhet.

Med en viss släng av yrkesskada måste jag påstå att allt för många människor är benägna att gå i konflikt. Konflikt kan definieras så här; Om man inte utan ansträngning kan komma överens råder en konflikt.

Är konflikter vanliga? När det gäller som exempel relationer mellan grannar har det visat sig att omkring tjugo (20) av alla husägare har en konflikt med någon granne. I var femte hus är man del i något som uppfattas som en konflikt. Ibland kan en konflikt bara erkännas av den ena parten. Ibland kan inställningen vara, ”nää vaddå konflikt, vi har ingen konflikt”, trots att det per definition faktiskt råder en konflikt. Ser man till alla slag av konflikter så får man säga att konflikter är mycket vanligt förekommande.

Är det bra med konflikter? Enligt min mening är det inte alls bra med konflikter. Konflikter sliter hårt på relationerna. Konflikten är heller inte en bra strategi för att komma överens om exempelvis ett avtal. Konflikträdd har ibland blivit ett begrepp med negativ laddning. Vanligtvis brukar dem som inte vill tala om saken eller diskutera meningsskiljaktigheter bli kallade för ”konflikträdda”.

När kan konflikten inte så lätt lösas? Psykologen Friedrich Glas har konstruerat en konflikeskaleringstrappa med nio steg som visar hur konfliktparterna kan bete sig efterhand som en konflikt eskalerar. Ju längre en konflikt har varat desto svårare är den att lösa. Lös konflikten så snar som någonsin möjligt. Av intressekonflikter, tolkningskonflikter och värdekonflikter är värdekonflikter de svårast att lösa. En religionskonflikt eller en politisk konflikt är en värdekonflikt.

Hur kan man undvika konflikter? Det främsta rådet är alltid att ”prat med varandra”. Men inte sällan skulle de allra flesta svårare konflikter kunna lösas genom att ta en medlare till hjälp. En medlare skall vara en oberoende och objektiv part. Tyvärr har medlare inte sällan ingen eller allt för svag utbildning. Själv är jag utbildad medlare vid en rättsvetenskaplig institution men trots lång erfarenhet är medling alltid en mycket svår utmaning och uppgift. Honnörsorden för att i viss mån undvika konflikter och att lösa dem är tolerans, förståelse, inlevelseförmåga (empati) ödmjukhet, prestigelöshet, försoning och ett visst mot att tala med varandra.

Vilken typ av konflikter är de svåraste att lösa och i vilka konflikter beter sig parterna sämst och mest orationellt? Tyvärr, enligt min egen erfarenhet är det vårdnadskonflikter och även bodelningskonflikter. I synnerhet i vårdnadskonflikter uppstår inte sällan makabra och sorgliga utspel, beteenden, påståenden och krav som ofta spiller över om det finns barn med i bilden.

Det kan dock vara mycket glädjande att var medlare när de flesta konflikter kan och har gått att lösa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s