Misstro belastar

Politisk trovärdighet är den viktigaste tillgången inom politiken. När politiker inte uppfattas som trovärdiga uppstår en tragisk grad av politikerförakt. För att främja politikerföraktet har några kända politiker tyvärr lyckats utföra kraftfulla och ambitiösa insatser till förfång för allmän trovärdighet och politikers goda anseende. Med andra ord är det etablissemanget själva som är ansvariga för … Fortsätt läsa Misstro belastar

Ukraina våra räddare

Ukraina är våra räddare därför måste vi rädda Ukraina. Det är med djup förstämning och fullständig avsky för invasionsmakten Ryssland och gränslös medkänsla för det ukrainska folket jag läser och hör om utrotningskriget som pågått ett helt år. Hela Europa och västvärldens demokratier måste tacka den ukrainska armen för sin gränslöst heroiska förmåga att i första … Fortsätt läsa Ukraina våra räddare

Girighetens ansikte

Inflationen och den dyrare maten har särskilda orsaker i den svenska livsmedelshandelns oligopol. Tre dominanta aktörer; Ica, Axfood och Coop kontrollerar 90 procent av dagligvarumarknaden. Dessa kontrollerar även egna grossistled. Konkurrensen blir därför näst intill obefintlig. På en mindre ort som Vindeln är det naturligtvis fördelaktigt att det finns flera livsmedelsbutiker (ICA och Coop) och … Fortsätt läsa Girighetens ansikte

Den misshagliga sanningen

Jag vill presentera ett citat som är värt att begrunda om och om igen. Det har sagt av en person som borde veta bättre. En person som har mycket stort inflytande på många människor. ”Det finns alltid experter som är mot nästan varje förändring, men så kan vi inte ha det i Sverige”. Det handlar i … Fortsätt läsa Den misshagliga sanningen

SOS förhoppningar

Jag funderar allvarligt på var jag hittar det förhoppningsfulla och positiva i omgivningen nu för tiden i dessa tider. Ett utrotningskrig i Ukraina, en rysk despot som vill återupprätta sovjetunionen, och övriga världen. Europa och vårt land kämpar med många stora utmaningar av skilda slag. Det är då man blir en sökare. En sökare efter … Fortsätt läsa SOS förhoppningar

I huvudet på SD

Detta inlägg är en seriös frågeställning av näst intill vetenskaplig karaktär och ambition om hur det kan komma sig att SD-sympatisörer i det närmaste verkar oberörda av all negativ kritik. Kritik kommer från alla hål. Inte enbart från ”vänster” vilket SD själva alltid säger. Det har sällan funnits ett politiskt parti som det vittnats så … Fortsätt läsa I huvudet på SD

Koranbränning är rasism

Detta inlägg kommer med högsta sannolikhet att uppröra många på den politiska skalan i synnerhet dem till höger. Det är ett filosofiskt inlägg av moral och etisk och juridisk karaktär. Det är inte en talan för en viss religion. Det står uppenbarligen klart att bränna Koranen är rasistiskt. Den som bränner en Koran gör det … Fortsätt läsa Koranbränning är rasism

Grisen i säcken

Vet väljare egentligen vad de får när de röstar? Sannolikt inte så väl. Ett spöke utgörs av de parlamentariska lägena som gällt de senaste valperioderna med flera mindre partier och betydande uppgörelser om regeringsmakten. Det andra spöket är att lögnen som politiskt verktyg har etablerats. Lögnverktyget har använts flitigt. det kan inte förnekas. Vi ytterst … Fortsätt läsa Grisen i säcken

Risk för Sverige

Detta inlägg är en uppräkning av riskfaktorer för Sverige med ett resonemang och frågeställningar av något filosofisk karaktär. Sverige befinner sig i ett mycket riskfyllt läge med flera överhängande riskmoment. En situation vi inte befunnit oss i sedan andra världskriget. En betydande risk är Rysslands krigsbrott och ockupation av Ukraina. Som en följd av bland … Fortsätt läsa Risk för Sverige