Girighetens ansikte

Inflationen och den dyrare maten har särskilda orsaker i den svenska livsmedelshandelns oligopol. Tre dominanta aktörer; Ica, Axfood och Coop kontrollerar 90 procent av dagligvarumarknaden. Dessa kontrollerar även egna grossistled. Konkurrensen blir därför näst intill obefintlig. På en mindre ort som Vindeln är det naturligtvis fördelaktigt att det finns flera livsmedelsbutiker (ICA och Coop) och … Fortsätt läsa Girighetens ansikte

Den misshagliga sanningen

Jag vill presentera ett citat som är värt att begrunda om och om igen. Det har sagt av en person som borde veta bättre. En person som har mycket stort inflytande på många människor. ”Det finns alltid experter som är mot nästan varje förändring, men så kan vi inte ha det i Sverige”. Det handlar i … Fortsätt läsa Den misshagliga sanningen

Koranbränning är rasism

Detta inlägg kommer med högsta sannolikhet att uppröra många på den politiska skalan i synnerhet dem till höger. Det är ett filosofiskt inlägg av moral och etisk och juridisk karaktär. Det är inte en talan för en viss religion. Det står uppenbarligen klart att bränna Koranen är rasistiskt. Den som bränner en Koran gör det … Fortsätt läsa Koranbränning är rasism

Vilka söker sig till partier?

Vilka söker sig till partier och vad attraherar olika politiska partier? Detta är en något filosofisk betraktelse med trolighet, sannolikhet och sanning som aspekt. Många är sannolikt okunniga eller ointresserade av politiska partiers ideologier. Den så kallade ”sakpolitiken” röner i rangordning mycket högt intresse. Det finns till och med dem som använder ”sakpolitiken” som avledande … Fortsätt läsa Vilka söker sig till partier?

Är vetenskapssamhället på fallrepet?

Ibland får jag för mig att vetenskap och vetenskapsteori för folk i allmänhet är lika ointressant som kulturpolitik. Det är i vetenskapen som sanningen skall leva och råda. Är vetenskapssamhället på fallrepet? Något här och där tyder på det. Kanske det är så att de allra flesta tror att vetenskapsvärlden klarar sig själv helt ohotat. … Fortsätt läsa Är vetenskapssamhället på fallrepet?

Sanningen synnerligen svårfångad

Sanningen synnerligen så svårfångad. Ofta får osanning framsteg framför sanning. Donald Trump blev profet för fejknyheter och osanning. Fakta är det som är sant. För att kunna ta emot fakta som egentligen kan kallas kunskap behöver det finnas tro på det. Man litar på det man tror på. Tro är förfaktahållande. Påståendet att man tror … Fortsätt läsa Sanningen synnerligen svårfångad

Låga röster för norr?

Resultaten av röster för Norrland har inte varit märkbart effektfulla. Minns allt från ett tidigt symboliskt spadtag för Norrbotniabanan till regeringens ignorans för ett elpristak- och stöd för norr. Även om det kanske inte blev så höga elpriser som i södra sverige borde Norrland ha varit med i algoritmen från början. Ytterst avslöjande utan hållbar … Fortsätt läsa Låga röster för norr?

Ogenomförbart blev bättre framtid

I min predestination och framtidsbild av hur den politiska utvecklingen verkligen kommer att gestalta sig ser jag att humanismen, liberalismen och empatin kommer att återta sin tidigare position. Med anledning av riksdagsvalets resultat såg vi tyvärr då en dystrare utveckling. De människofientliga och inhumana förslagen till utredningar och åtgärder som regeringen föreslag kommer inte att … Fortsätt läsa Ogenomförbart blev bättre framtid

Julvlig julönskan

I dess något svåra tider vill jag önska folket i vårt land av alla nationaliteter och etnicitet en humanistisk och människovänlig framtid. Därför hoppas jag på förkommen anledning följande; Det inte skall bli visitationszoner där myndigheter flåsar sin iskalla vind i nacken. Att den rättsosäkra idén om "bristande vandel" inte införs. Systemet med angiveri aldrig … Fortsätt läsa Julvlig julönskan