Den misshagliga sanningen

Jag vill presentera ett citat som är värt att begrunda om och om igen. Det har sagt av en person som borde veta bättre. En person som har mycket stort inflytande på många människor. ”Det finns alltid experter som är mot nästan varje förändring, men så kan vi inte ha det i Sverige”. Det handlar i … Fortsätt läsa Den misshagliga sanningen

SOS förhoppningar

Jag funderar allvarligt på var jag hittar det förhoppningsfulla och positiva i omgivningen nu för tiden i dessa tider. Ett utrotningskrig i Ukraina, en rysk despot som vill återupprätta sovjetunionen, och övriga världen. Europa och vårt land kämpar med många stora utmaningar av skilda slag. Det är då man blir en sökare. En sökare efter … Fortsätt läsa SOS förhoppningar

Grisen i säcken

Vet väljare egentligen vad de får när de röstar? Sannolikt inte så väl. Ett spöke utgörs av de parlamentariska lägena som gällt de senaste valperioderna med flera mindre partier och betydande uppgörelser om regeringsmakten. Det andra spöket är att lögnen som politiskt verktyg har etablerats. Lögnverktyget har använts flitigt. det kan inte förnekas. Vi ytterst … Fortsätt läsa Grisen i säcken

Risk för Sverige

Detta inlägg är en uppräkning av riskfaktorer för Sverige med ett resonemang och frågeställningar av något filosofisk karaktär. Sverige befinner sig i ett mycket riskfyllt läge med flera överhängande riskmoment. En situation vi inte befunnit oss i sedan andra världskriget. En betydande risk är Rysslands krigsbrott och ockupation av Ukraina. Som en följd av bland … Fortsätt läsa Risk för Sverige

Är vetenskapssamhället på fallrepet?

Ibland får jag för mig att vetenskap och vetenskapsteori för folk i allmänhet är lika ointressant som kulturpolitik. Det är i vetenskapen som sanningen skall leva och råda. Är vetenskapssamhället på fallrepet? Något här och där tyder på det. Kanske det är så att de allra flesta tror att vetenskapsvärlden klarar sig själv helt ohotat. … Fortsätt läsa Är vetenskapssamhället på fallrepet?

Dilemma

Man vill faktiskt inte vara en ”gnällig pensionär”. Därför försätts jag i ett så kallat dilemma. Se Dilemma – Wikipedia. På samma gång som jag vill uppmärksamma oönskade och menliga företeelser, skeenden och ting i omvärlden eller sådant som är till förfång för mig själv vill jag heller inte få namn om mig att vara … Fortsätt läsa Dilemma

Lögnen och löftessvek politiska verktyg?

En pålitlig och god människa ljuger inte och håller alltid vad den lovat sade fadern och tittade pojken djupt i ögonen. Kommer man från enkla förhållanden måste man anstränga sig annars kan det gå det riktigt illa, fortsatte han. Det är snart fyrtio år sedan men han den lille pojken glömde aldrig de orden. Inte … Fortsätt läsa Lögnen och löftessvek politiska verktyg?

Pensionärens tid

En pensionär har i vart fall så kallad oreglerad tid. Ofta hör man att pensionärer har så mycket tid att de inte behöver hushålla med tiden. Det sägs inte sällan om pensionären något raljant ”alltid är ledig”, eller ”ofta har så mycket att göra”. Yngre människor i trettio-fyrtioårsåldern beklagar sig ibland över att de nödgas … Fortsätt läsa Pensionärens tid