Ukraina våra räddare

Ukraina är våra räddare därför måste vi rädda Ukraina. Det är med djup förstämning och fullständig avsky för invasionsmakten Ryssland och gränslös medkänsla för det ukrainska folket jag läser och hör om utrotningskriget som pågått ett helt år. Hela Europa och västvärldens demokratier måste tacka den ukrainska armen för sin gränslöst heroiska förmåga att i första … Fortsätt läsa Ukraina våra räddare

I huvudet på SD

Detta inlägg är en seriös frågeställning av näst intill vetenskaplig karaktär och ambition om hur det kan komma sig att SD-sympatisörer i det närmaste verkar oberörda av all negativ kritik. Kritik kommer från alla hål. Inte enbart från ”vänster” vilket SD själva alltid säger. Det har sällan funnits ett politiskt parti som det vittnats så … Fortsätt läsa I huvudet på SD

Koranbränning är rasism

Detta inlägg kommer med högsta sannolikhet att uppröra många på den politiska skalan i synnerhet dem till höger. Det är ett filosofiskt inlägg av moral och etisk och juridisk karaktär. Det är inte en talan för en viss religion. Det står uppenbarligen klart att bränna Koranen är rasistiskt. Den som bränner en Koran gör det … Fortsätt läsa Koranbränning är rasism

Grisen i säcken

Vet väljare egentligen vad de får när de röstar? Sannolikt inte så väl. Ett spöke utgörs av de parlamentariska lägena som gällt de senaste valperioderna med flera mindre partier och betydande uppgörelser om regeringsmakten. Det andra spöket är att lögnen som politiskt verktyg har etablerats. Lögnverktyget har använts flitigt. det kan inte förnekas. Vi ytterst … Fortsätt läsa Grisen i säcken

Risk för Sverige

Detta inlägg är en uppräkning av riskfaktorer för Sverige med ett resonemang och frågeställningar av något filosofisk karaktär. Sverige befinner sig i ett mycket riskfyllt läge med flera överhängande riskmoment. En situation vi inte befunnit oss i sedan andra världskriget. En betydande risk är Rysslands krigsbrott och ockupation av Ukraina. Som en följd av bland … Fortsätt läsa Risk för Sverige

Vilka söker sig till partier?

Vilka söker sig till partier och vad attraherar olika politiska partier? Detta är en något filosofisk betraktelse med trolighet, sannolikhet och sanning som aspekt. Många är sannolikt okunniga eller ointresserade av politiska partiers ideologier. Den så kallade ”sakpolitiken” röner i rangordning mycket högt intresse. Det finns till och med dem som använder ”sakpolitiken” som avledande … Fortsätt läsa Vilka söker sig till partier?

Sanningen synnerligen svårfångad

Sanningen synnerligen så svårfångad. Ofta får osanning framsteg framför sanning. Donald Trump blev profet för fejknyheter och osanning. Fakta är det som är sant. För att kunna ta emot fakta som egentligen kan kallas kunskap behöver det finnas tro på det. Man litar på det man tror på. Tro är förfaktahållande. Påståendet att man tror … Fortsätt läsa Sanningen synnerligen svårfångad

Bedrövliga vägar i Norrland

I många år har vi läst om hur bedrövligt vägunderhållet är i Norrlands inland.  I Trafikverkets förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022 till 2033 talas om vägtyper som ger minst samhällsnytta. Men dessa ”vägtyper” kan betyda det mesta för dem som bor där. Det betyder minst nytta för samhället där det är färre trafikanter på vägarna. … Fortsätt läsa Bedrövliga vägar i Norrland

Trovärdigheten offrad

Trovärdigheten offras på politikens sliskiga altare. När jag rotar i vad som egentligen sägs och skrivs känner jag mig som en retorisk renhållningsarbetare som sorterar verbalt ogräs. Det politiska klimatet kännetecknas av hårda och vårdslösa ord och sammanblandning av sak och person. Lägg polarisering åt sidan och höger mot vänster utan se till ordens innebörd, … Fortsätt läsa Trovärdigheten offrad