Trovärdigheten offrad

Trovärdigheten offras på politikens sliskiga altare. När jag rotar i vad som egentligen sägs och skrivs känner jag mig som en retorisk renhållningsarbetare som sorterar verbalt ogräs. Det politiska klimatet kännetecknas av hårda och vårdslösa ord och sammanblandning av sak och person. Lägg polarisering åt sidan och höger mot vänster utan se till ordens innebörd, … Fortsätt läsa Trovärdigheten offrad

Att ge sig på

Denna artikel handlar om att kritisera media och journalister varför jag använder ”ge sig på” som synonymt med kritisera. Först vill jag slå fast att det naturligtvis skall vara möjligt och så klart tillåtet att politiker kritiserar media och journalister. I verkligheten slutat det av naturliga skäl med noll ett till förfång för politiken. Varför? … Fortsätt läsa Att ge sig på

Retorikens verktyg knackar på

Hej!  Retorikens erfarenhetenheter knackar på. Detta är en artikel om retorik och retorikens logik, effekter och möjligheter som dagligen nyttjas av de flesta som vill påverka allt från intresseorganisationer till politiska partier. Det bör därför varken överraska eller uppröra. Alla parter, ideologier och politiska partier etcetera skall tåla kritik. Att uttrycka sin mening, sin åsikt … Fortsätt läsa Retorikens verktyg knackar på

Vattenlösliga argument

Detta inlägg handlar om starka/hållbara och svaga/ohållbara argument och inte kritik till någondera vänster eller höger sidas politik eller ideologier. Jag har skrivit kritiskt om regeringen och bakomliggande SD:s politiska lösningar och förslag ett antal gånger. Som en invändning påstås jag vara ”en av SD:s bästa valarbetare” efter som jag skrivit så mycket. Det är … Fortsätt läsa Vattenlösliga argument

Retoriken i politiken

Med smärre koll på retoriken i politiken har jag några exempel. Definition av retorik enligt Retoriksällskapet är ”att säga det som är bäst lämpat att övertyga”. Jag har själv gjort tillägget att ”… men att inte övertala”. Om man som ledare eller politiker inte har hyfsade eller goda färdigheter i retorik det vill säga förmågan … Fortsätt läsa Retoriken i politiken