Om mig

Teamet Villy och Tjapp

Utvecklar Skriv- och talkonst. Intresserad av vetenskapsteori, filosofi (etik och moral), retorik, IT, litteratur med något mera. Bloggar på; Skrivet

Skapade humanistisk balans med en akademisk examen från 2012 med bland annat Skapande svenska, retorik, medling och förhandling. Skrev kandidatuppsats, C-uppsatsen En narratologisk studie av Torgny Lindgrens roman Ormens väg på Hälleberget.

Masterskurs i finansiell ekonomi. Gjort karriären som VD, styrelseordförande och förvaltningschef. Arbetade flera år som anställd Senior Rådgivare.

Pragmatisk nykterist som tränar kropp och själ. Dröm: Korta av litteraturlistan med oläst och skriva en roman.