Tjänster

Jag erbjuder flera olika tjänster. Skrivtjänster såsom textplanering, färdiga texter och spökskrivning (jag skriver för dig i ditt namn). Taltjänster som retorikanalys, planering av tal och talskrivning.

Skrivtjänster

 • Textplanering; Analys av målgrupp, textsyfte textupplägg, innehåll och disposition.
 • Färdiga texter (copy) med analys av målgrupp, textsyfte textupplägg- och innehåll.
 • Retoriktextanalys; Jag analyserar din text och beskriver textens retoriska egenskaper och effekter och ger råd på hur texten kan utvecklas.
 • Spökskrivning; Jag skriver din text i ditt namn. Analys av målgrupp, textsyfte textupplägg- och innehåll.

Taltjänster

 • Retorikanalys; Jag analyserar din taltext eller det tal du håller och beskriver talets retoriska egenskaper och effekter och ger råd på hur talet kan utvecklas.
 • Talplanering; Analys av målgrupp, talsyfte talupplägg- och innehåll.
 • Talskrivning; Jag skriver konceptet till ditt tal med analys av målgrupp, talsyfte talupplägg- och innehåll som grund.

Föreläsningar

 • Tala så det stannar kvar hos åhörarna.
 • Hur en berättelse är upplagd.
 • Dramatiska modellen.
 • Retorikanalys.
 • Retorikens olika verktyg.
 • Behovsanpassade föreläsningar.