Dramatiska modellen

Allt nästan allt som skriva, spelas på teater, görs på film och även i tal följer den dramatiska modellen. Bilden ovan är lånad från Kurser.se hemsida. I denna artikel har jag använt den dramatiska modellen för film men den fungerar bra som illustration för allt berättande. Skulle man exempelvis hoppa över ett av stegen upptäcks detta lätt av läsaren eller tittaren.

I den klassiska modellen delas filmen in i sju faser som alla har sin funktion i berättelsen som helhet: Anslag – Filmens början. Anslaget ger en föraning om filmens budskap, stämning, genre, tema och stil. Presentation – Filmens viktigaste personer och platser presenteras. Filmens konflikter antyds. Fördjupning – Filmens konflikter börjar bli mer påtagliga. Vi får veta mer om personerna, konflikterna och filmens teman. Vändpunkten – den punkt då allting vänder för filmens huvudperson. Något avgörande sker. Det finns ingen återvändo. Huvudpersonen måste ta konsekvenserna av det som inträffat. Upptrappning – Filmens inre och yttre konflikter rullas upp. Komplikationer uppstår. Trycket på huvudpersonen blir allt större. Höjdpunkten – Filmens spänning når sin kulmen. Striden avgörs och konflikten får en lösning. Avrundning – Konflikten är över. En ny livssituation har uppstått för filmens viktigaste personer. Svenska Filminstitutets hemsida, 2022-11-23